KITENGO CHA MINARA

Kitengo hichi kina jukumu la kusimamia ujenzi na utunzaji wa minara ya mawasiliano hapa Zanzibar. Kitengo hichi kinajumuisha wajumbe kutoka taasisi mbali mbali zikiwemo.

 1. Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji.
 2. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA)
 3. Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati,
 4. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ.
 5. Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais
 6. Mamlaka ya Viwanja vya ndege
 7. Wizara ya habari

Miongoni mwa kazi zinazofanywa ni pamoja na kufanya ukaguzi wa maeneo mapya yanayotaka kujengwa minara, na kutoa ruhusa ya ujengaji huo.

Kurasa za Karibu

 • Habari na Matukio
 • Dira na Dhamira
 • Majukumu ya Idara
 • Vitengo vya Idara

Mawasiliano

Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji
P.O.Box 266
ZANZIBAR
TANZANIA

AU

190 FUMBA ROAD
POSTCODE: 71201
ZANZIBAR, TANZANIA

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.