MALENGO YA IDARA

 1. Kujenga, kusimamia na kuendesha vituo kadhaa vya TEHAMA JAMII (Telecenters)katika kila wilaya ya Unguja na Pemba vitavyowezesha jamii kupata uwelewa na kujifunza kuhusu matumizi ya Teknolojia ya habari na mawasiliano.Hii pia itahusisha upatikanaji wa huduma za TEHAMA kwa urahisi na kwa bei nafuu.
 2. Kuandaa sheria juu ya usimamizi , udhibiti na matumizi salama ya TEHAMA pamoja na sheria ya usimamizi wa miundombinu ya mawasiliano kama vile mkonga na minara.
 3. Kuweka na kusimamia  mitambo ya mawasiliano picha (video conference) katika taasisi mbali mbali za serikali. Hii ni pamoja na kutoa elimu kuhusu matumizi sahihi ya mitambo hiyo kwa wadau watakaotumia.
 4. Kuuboresha Mkonga wa mawasiliano wa Zanzibar, kwa kuuwekea vifaa vya kisasa pamoja na kuziunganisha taasisi nyengine mbali mbali za serikali na binafsi kwa kutumia mkonga huo.
 5. Kuweka mpango mkakati wa kutekeleza na kusimamia sera ya mawasiliano ya Zanzibar (Zanzibar ICT policy)
 6. Kusimamia Ujenzi wa minara na wa miundombinu mengine ya mawasiliano.
 7. Kusimamia na kuratibu uwekaji wa miundombinu ya mawasiliano ya anuwani za makaazi. (postcode) katika shehia zote za Unguja na Pemba.
 8. Kuratibu na kusaidia Uunganishwaji wa watoa huduma wote wa internet waliopo Zanzibar baina yao ili kuhakikisha mawasiliano yote ya Zanzibar yanabakia Zanzibar. Hii itapunguza gharama za internet na inaongeza kasi ya  huduma hiyo kwani itaondoa mfumo uliopo sasa wa ujumbe wowote wa internet kwenda kwanza marekani au ulaya kabla ya kumfikia mlengwa

Kurasa za Karibu

 • Habari na Matukio
 • Dira na Dhamira
 • Majukumu ya Idara
 • Vitengo vya Idara

Mawasiliano

Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji
P.O.Box 266
ZANZIBAR
TANZANIA

AU

190 FUMBA ROAD
POSTCODE: 71201
ZANZIBAR, TANZANIA

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.